Een klacht indienen

Univé doet haar uiterste best om u van dienst te zijn, maar ook bij ons kan iets fout gaan. U kunt dan een klacht indienen. Uw klacht kunt u mailen naar hollandsnoorden@unive.nl. Natuurlijk mag u ook een brief sturen. Dit kan naar:

Univé Hollands Noorden
Afdeling Klachten
Postbus 80
1670 AB MEDEMBLIK

Om u snel te kunnen helpen verzoeken wij u de volgende gegevens in uw brief of mail te vermelden.
- Naam
- Adres
- Woonplaats
- Telefoonnummer (waarop wij u overdag kunnen bereiken)
- Polisnummer
- Soort verzekering
- Omschrijving van de klacht

Het vervolg

Na ontvangst van uw klacht versturen wij u binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging waarna de klachtbehandelaar contact met u zal opnemen. Afhankelijk van uw vraag kan deze gelijk een antwoord geven, actie ondernemen of aangeven wat de inschatting is hoe lang het duurt voordat wij u een antwoord kunnen geven.

 

Niet tevreden over het resultaat?

1. Vervolgklacht voor directie

Bent u niet tevreden over de oplossing dan kunt u per brief een vervolgklacht indienen. Deze vervolgklacht wordt voorgelegd aan de directie. Vermeld in uw brief:

- Naam
- Adres
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- Polisnummer

Beschrijf duidelijk waarom u niet tevreden bent en waarom u vindt dat uw eerste klacht niet goed is afgehandeld.

2. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Bent u het ook niet eens met het besluit van de directie dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid doet een uitspraak als een klant en een financiële dienstverlener het niet eens worden.

Een klacht indienen bij het Kifid kan per brief of via internet.

Postadres Kifid
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Via de website van het Kifid kunt u een klachtenformulier downloaden. www.kifid.nl
Hier vindt u ook meer informatie over de werkwijze van het Kifid.

Belangrijk:

- U kunt pas bij Kifid terecht als Univé Hollands Noorden uw klacht én uw vervolgklacht heeft behandeld.

- Dien de klacht bij Kifid in binnen drie maanden nadat Univé Hollands Noorden u een antwoord heeft gestuurd.